Maxus tilbyder branchens bedste garantier på sine nye biler

Forskellige dele af bilen er omfattet af forskellige garantier. Betingelser for nedenstående gældende garantier er:

 • Køretøjet skal være brugt hensigtsmæssigt samt efter forskrifter i instruktionsbogen.
 • Derudover skal køretøjet vedligeholdes efter servicebogens forskrifter og serviceintervaller må ikke overskrides. Bemærk at serviceintervaller for Skandinavien er maksimalt 1 år.
 • Bilen må ikke være forsømt, misbrugt, overbelastet, ombygget eller brugt til konkurrencer eller kapløb.
 • Garantien dækker ikke dele, som ikke er produceret af Maxus, eller fejl som opstår pga. brug af dele som ikke er produceret eller godkendt af Maxus.
 • Til sidst dækker garantien ikke almindelige sliddele som dæk, viskerblade, bremsedele, forbrugs- og servicedele som filtre, pærer, sikringer, drivremme, olier og væsker.
 • Eftermonteret tilbehør er dækket af producentens/leverandørens garantier. Hvis ikke andet er anført er garantiperioden for disse dele 1 år.

Nyvognsgaranti omfatter materiel- og fabrikationsfejl på alle dele på biler, solgt via autoriserede Maxus forhandlere (via RSA Norge) i Skandinavien

 • Ansvaret ifølge garantien er begrænset til reparation eller udskiftning af defekte dele som følge af fabrikationsfejl udført på autoriseret Maxus værksted eller importør på dennes forretningssted.
 • Mangler, opstået som følge af ukorrekt udført arbejde på uautoriseret værksted er ikke dækket af garantien.
 • Garantien omfatter ikke udgifter til transport af bilen til værkstedet, lejebil, broafgifter eller andre toldafgifter, kost og logi eller hjemmetransport efter udbedring af manglen.
 • Garantien dækker hellere ikke afsavn, tabt fortjeneste, skader på person eller ejendom eller andre former for følgeskader.
 • Begrænset garanti dækker i 2 år efter bilens første registreringsdato og omfatter følgende dele:
  12 volts batteri, kølemiddel til AC systemet (såfremt at AC systemet tømmes/fyldes i forbindelse med en garantireparation, er den nødvendige mængde AC kølemiddel garanteret i 24 måneder / 100.000 km)

TEKST MANGLER

Tekst mangler.

Lakgaranti dækker overfladerust og lakskader, som kan tilbageføres til mangler ved konstruktion materiale eller produktionsfejl

 • Overfladerust betyder korrosion, som angriber nogen af karosseriets lakerede eller forkromet dele uden at der opstår gennemtæring.
 • Med lakskader menes der, fejl eller skader som kan forårsage korrosion eller vise sig i form af misfarvning og/eller blæredannelse.
 • Garantien omfatter ikke skader, opstået på grund af ydre påvirkning som stenslag, ridser, nedfald (kemikalier, blade, frø, sur nedbør, fuglemøg osv.), hagl, vand, lyn, storm, jordskælv eller andre udefrakommende faktorer.
 • Garantien dækker hellere ikke lakskader opstået som følge af ombygning af køretøjet, mangelfuldt udførte reparationer, polering samt skader ved vask.

Rustgaranti omfatter gennemtæring af rust af de originale karosseridele (undtagen lastrum/gulv)

Særlige vilkår ved rustgarantien:

 • Inspektionen skal udføres i henhold til producentens forskrifter. Udgifter til inspektionen dækkes af forhandleren, men værkstedet kan belaste kunden for nødvendig rengøring for at inspektionen kan finde sted. Skader, som kommer under inspektionen, og som ikke skyldes gennemtæring indefra skal udbedres på kundens regning. Det samme gælder skader og normal slitage på antirustbehandling. Inspektionerne skal udføres årligt og til følgende tider:
  1. inspektion 11-12 måneder efter garantien er trådt i kraft.
  2. og senere inspektioner i den måned, bilen er registreret første gang +/- 1 måned, årligt, så længe garantien varer.
 • Alt forebyggende, rutinemæssig vedligehold og pleje af karosseriet, som vask, polering etc., som beskrevet i brugshåndbogen skal være udført.
 • Andre rustskader end gennemtæring af karosseridele dækkes ikke af garantien.
 • Gennemtæring som følge af skader på karosseriet eller ombygning/ændringer af karosseriet dækkes ikke af garantien.
 • Garantien dækker ikke skader efter stenslag, ridser, buler eller lignende.
 • Enhver gennemtæringsskade skal meldes til Maxus autoriseret værksted, straks efter opdagelsen. Skader som meldes efter garantiens udløb dækkes ikke.
 • Alle reparationer på karosseriet skal udføres professionelt og der skal benyttes af materialer/metoder forskrevet af Maxus.
 • Gennemtæring som sker grundet brug af ukorrekte reparationsprocedurer eller brug af uoriginale dele, dækkes ikke af garantien.
 • Gennemtæring som sker grundet ekstrem brug, eller som følge af bilen har været under vand helt eller delvist, dækkes ikke af garantien.
Bil Nyvognsgaranti HV Batteri * Lakgaranti ** Rustgaranti ***
EV80
5 år / 100.000 km
5 år / 100.000 km (70%)
3 år / Uden KM-begrænsning
5 år / Uden KM-begrænsning
e-Deliver 3
5 år / 100.000 km
8 år / 160.000 km (75%)
3 år / Uden KM-begrænsning
10 år / Uden KM-begrænsning
e-Deliver 9
5 år / 100.000 km
8 år / 160.000 km (70%)
3 år / Uden KM-begrænsning
10 år / Uden KM-begrænsning
Euniq MPV
5 år / 100.000 km
8 år / 200.000 km (70%)
3 år / Uden KM-begrænsning
7 år / Uden KM-begrænsning

*HV Batteri garanti
Vi garanterer batteriet i denne periode, med mindst 70-75% kapacitet (SOH) tilbage, modelafhængigt, jævnfør ovenstående tabel.

 

**Lakgaranti
Ydre korrosion på original karosseri (urepareret) hvor synlig rust fremtræder forårsaget af materiale eller fabrikationfejl fra fabrik.

 

*** Garanti mod gennemtæring
Indefra kommende rust på grund af materiale eller forårsaget af fabrikationfejl fra fabrik. (Kræver årlig rustkontrol)

Scroll til toppen